еще телефоны
  (067) 933 34 00
(099) 386 70 03

$ = 28.5 грн. € = 30.1 грн.
sun@swt.com.ua

Меню

Лікування в Японії

Лікування раку в Японії радіотерапією важкими іонами - краще, що є на сьогоднішній день в світі для лікування раку.

Отже, що ж ми знаємо про рак?

Рак - це злоякісна пухлина, яка, на відміну від доброякісної пухлини, дуже часто небезпечна для життя людини. Рак розвивається з однієї клітини. Відбувається досить тривалий, багатоетапний процес, щоб з нормальної клітини утворилася пухлинна. Причиною таких перетворень є генетичні чинники людини, а також несприятливі зовнішні фактори: канцерогени, ультрафіолет і ін. Також важливо зазначити, що в усьому світі основними факторами ризику розвитку раку є вживання алкоголю, тютюну, неактивний спосіб життя, нездорове харчування.

Ракова пухлина за розміром в 1 сантиметр по діаметру містить в собі до 1млрд. ракових клітин.

Метастаз - це активне утворення аномальних клітин, що проникають в близько розташовані частини тіла і розповсюджуються в інші органи організму. Основна причина смерті від раку - це метастази.

Лікування раку схоже на поле бою, де пригнічуються сили супротивника. Тому для початку лікування дуже важливо виявити цього «супротивника». Але якщо багато супротивників і вони досить сильні, то необхідно вдаватись до дієвої і точної зброї. На сьогоднішній день такою зброєю є радіотерапія важкими іонами.

Число хворих на рак, а також померлих людей від такого захворювання, зростає. Натомість, разом з тим, зростає і якість боротьби з таким захворюванням. І навіть якщо ваш діагноз - рак, у вас є шанси одужати і повернутися до повноцінного життя! Для початку лікування необхідна консультація з декількома досвідченими фахівцями, щоб отримати другу лікарську думку з вашого діагнозу.

Види лікування раку

На сьогоднішній день існують такі види лікування: хірургічне втручання, променева терапія і хіміотерапія. Однак, променева терапія стає все більш затребуваною, оскільки бажання людей в тому, щоб лікування раку не залишало за собою тяжких наслідків для організму і можна було б повернутися до колишнього звичайного життя.

  Хирургическая операция Лучевая терапия Химиотерапия
Показания • От начальной до средней стадии(0-I)
•Опухоль локализована
•От начальной стадии (I) до неоперабельных форм рака (III)
•Опухоль локализована
•В основном, последняя стадия рака (IV) или лейкемия
•Есть метастазы
Плюсы •Высокий процент полного излечения •Минимум повреждений тканей организма
•Минимум негативных последствий для организма
•Успех лечения на ранних стадиях такой же, как при хирургической операции
•Замедление прогрессирования болезни и продление жизни
Минусы •Непосредственное хирургическое вмешательство
•Наличие противопоказаний: местоположение опухоли, индивидуальных особенностей пациента (возраст, сопутствующие болезни)
•При прогрессирующей форме рака эффективность лечения ниже, чем после хирургической операции
•Возможны побочные эффекты
•Негативное влияние на организм, сильные побочные эффекты
•Низкая эффективность лечения

Лікування онкології в Японії: як проходить терапія?

 • Пацієнт приходить на амбулаторний прийом до лікаря, де призначається метод лікування.
 • Якщо метод променевої терапії був визнаний підходящим, пацієнту надають детальну інформацію про нього, і він дає свою згоду на проведення даної терапії.
 • Підготовка до лікування.

・створення спеціального «трафарету» пухлини (щоб опромінення було найбільш прицільним)
・знімок комп'ютерної томографії для створення плану розподілу випромінювання і його потужності.
※Етап підготовки до лікування займає близько 10 днів.

 • Госпіталізація (в більшості випадків).
 • Терапія 4 рази на тиждень (вт., ср., чт., пт) тривалістю 4-5 тижнів.
 • Проведення терапії:
 1. Лікар на обладнанні фіксує пацієнта в необхідному положенні (близько 15 хв), далі відбувається сеанс опромінення (2-3 хвилини).
 2. Загальний час одного сеансу терапії: близько 30 хв.
 • Виписка пацієнта після завершення терапії і отримання результатів обстеження.
 • Після проходження курсу терапії: спостереження лікуючим лікарем і лікарями центру терапії.

Лечение рака в Японии радиотерапией тяжелыми ионами - лучшее, что есть на сегодняшний день в мире для лечения рака.

Итак, что же мы знаем о раке?

Рак – это злокачественная опухоль, которая в отличие от доброкачественной опухоли, очень часто опасна для жизни человека. Рак развивается из одной клетки. Происходит довольно длительный, многоэтапный процесс, чтобы из нормальной клетки образовалась опухолевая. Причиной таких преобразований являются генетические факторы человека, а также неблагоприятные внешние факторы: канцерогены, ультрафиолет и др. Также важно отметить, что во всем мире основными факторами риска развития рака являются употребление алкоголя, табака, неактивный образ жизни, нездоровое питание.

Раковая опухоль по размеру в 1 сантиметр по диаметру содержит в себе до 1млрд. раковых клеток.

Метастаз – это активное образование аномальных клеток, проникающих в близкорасположенные части тела и распространяющихся в другие органы организма. Основная причина смерти от рака – это метастазы.

Лечение рака похоже на поле боя, где подавляются силы противника. Поэтому для начала лечения очень важно обнаружить этого «противника». Но если противников много и они довольно сильны, то необходимо прибегать к действенному и точному оружию. На сегодняшний день таким оружием является радиотерапия тяжёлыми ионами.

Число больных раком, а также умерших людей от такого заболевания. Зато вместе с тем растет и качество борьбы с таким заболеванием. И даже если ваш диагноз – рак, у вас есть шансы выздороветь и возвратиться к полноценной жизни! Для начала лечения необходима консультация с несколькими опытными специалистами, чтобы получить второе врачебное мнение по вашему диагнозу.

Виды лечения рака

На сегодняшний день существуют такие виды лечения: хирургическое вмешательство, лучевая терапия и химиотерапия. Однако лучевая терапия становится все более востребованной, поскольку желание людей в том, чтобы лечение рака не оставляло за собой тяжких последствий для организма и можно было бы вернуться к прежней обычной жизни.

  Хирургическая операция Лучевая терапия Химиотерапия
Показания • От начальной до средней стадии(0-I)
•Опухоль локализована
•От начальной стадии (I) до неоперабельных форм рака (III)
•Опухоль локализована
•В основном, последняя стадия рака (IV) или лейкемия
•Есть метастазы
Плюсы •Высокий процент полного излечения •Минимум повреждений тканей организма
•Минимум негативных последствий для организма
•Успех лечения на ранних стадиях такой же, как при хирургической операции
•Замедление прогрессирования болезни и продление жизни
Минусы •Непосредственное хирурги ческое вмешательство
•Наличие противопоказаний: местоположение опухоли, индивидуальных особенностей пациента (возраст, сопутствующие болезни)
•При прогрессирующей форме рака эффективность лечения ниже, чем после хирургической операции
•Возможны побочные эффекты
•Негативное влияние на организм, сильные побочные эффекты
•Низкая эффективность лечения

Лечение онкологии


Лечение онкологии в Японии - как проходит терапия?

 • Пациент приходит на амбулаторный прием к врачу, где назначается метод лечения.
 • Если метод лучевой терапии был признан подходящим, пациенту предоставляют подробную информацию о нем, и он дает свое согласие на проведение данной терапии.
 • Подготовка к лечению.

・создание специального «трафарета» опухоли (чтобы облучение было наиболее прицельным)
・снимок компьютерной томографии для создания плана распределения излучения и его мощности.
※Этап подготовки к лечению занимает около 10 дней.

 • Госпитализация (в большинстве случаев).
 • Терапия 4 раза в неделю (вт. ср. чт. птн) продолжительностью 4-5 недель.
 • Проведение терапии:

・ Врач на оборудовании фиксирует пациента в необходимом положении (около 15 мин), далее происходит сеанс облучения (2-3 минуты).
・ Общее время одного сеанса терапии – около 30 мин.

 • Выписка пациента после завершения терапии и получение результатов обследования.
 • После прохождения курса терапии – наблюдение лечащим врачом и врачами центра терапии.

 

 

 

По возникающим вопросам обращайтесь по тел. 044 206 23 30, (098) 476 40 87, (050) 610 90 77 (Viber, WhatsApp)

Или по e-mail: sun@swt.com.ua

 

ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ

Ваш Email*
Please let us know your email address.

I'm not a robot*
I'm not a robot
Invalid Input